Nyförvärv i form av Askala Shipping

2018-11-20 Pressmeddelande

TST växer genom förvärv av Oskarshamnsbaserade Askala Shipping.

Tillväxt genom Askala Shipping från Oskarshamn

I hamnstaden Oskarshamn finns Thor Shipping & Transports senaste förvärv. Företaget har funnits sedan 1994 och är särskilt duktiga på skeppningar med sågade trämaterial. Kontorets närhet till hamnverksamheten gör dem till en duktig och välinformerad fartygsagent, vilket passar TSTs verksamhet bra.

För hela pressmeddelandet, tryck här.