Thor Shipping & Transport förvärvar Navilog Transport

2018-11-20 Pressmeddelande

Den 12/4-2017 förvärvade Thor Shipping & Transport transportföretaget Navilog Transport i Upplands-Väsby. Förvärvet ämnar leda till bredare logistiklösningar och med speciell inriktning på mer utmanande marknader.

TST förvärvar transportföretag i Upplands-Väsby

2017-04-12 förvärvade Thor Shipping transportföretaget Navilog Transport AB ifrån Upplands-Väsby. Samarbetet innebär att bolagen tillsammans kommer att erbjuda effektiva, snabba och miljömedvetna transporter via väg, järnväg och sjö till hela världen. Företagen kan erbjuda transporter inriktade speciellt på Europa, Asien, Afrika och Mellanöstern. 

För hela pressmeddelandet, tryck här.