Vi är redo för Brexit

2019-01-11 Nyhet

TST har sedan 2016 förberett för Brexit och är redo att hantera frakter även efter 29/3.

Thor Shipping & Transport är redo för Brexit

Den 23 Juni 2016 röstade en majoritet av Storbritannien (51.9 %) för ett brittiskt uttåg ur EU, vilket blir officiellt den 29/3 i år. Brexit innebär enligt landets premiärminister Theresa May att Storbritannien lämnar EU:s inre marknad, det gemensamma tullsamarbetet och påverkansmöjligheterna från EU-domstolen. Ambitionen är att anta ett frihandelsavtal med EU, något som ännu inte skett. 

Thor Shipping & Transport påbörjade förberedelserna inför Brexit redan i november 2016, för att vara redo att hantera den nya relationen med Storbritannien när behovet uppstår. Förberedelserna har inneburit att vi förnyat vår AEO-certifiering för kvalitetssäkring gentemot våra handelspartners, men även har fått både vår tillfälliga lagring samt tullager omprövat och godkänt av Tullverket. Vår tullansvarig har god insyn i vad utträdet kan komma att innebära, och jobbar kontinuerligt med att uppdatera och anpassa vår verksamhet för en så enkel övergång som möjligt. 

Trots utförliga förberedelser och anpassningar så kvarstår ovissheten kring Brexit och vad det kommer att innebära i praktiken för handeln i Europa efter utträdet. Thor Shipping & Transports mål är att förändringen i relationen till Storbritannien ska märkas så lite som möjligt och att affärerna ska fortsätta som vanligt, men det är idag svårt att svara på exakt vad som kommer att ske. 

Har du frågor kring Brexit är ni välkomna att kontakta oss via info@thorshipping.se, eller ring växeln på 010 - 129 30 50 och fråga efter tullansvarig.