Dotterbolag

Navilog Transport

Navilog Transport är ett Stockholmsbaserat logistikföretag som fokuserar på att erbjuda transporter till mer utmanande regioner. Företaget kombinerar likt Thor Shipping & Transport sjöfart, järnväg och väg för så miljövänliga transportlösningar som möjligt.

För mer information, besök www.navilogtransport.com

    

  

TDL Wind Ltd.

TDL Wind Ltd. är ett joint venture bolag i England där TST UK Ltd. är en del av organisationen. Bolagets fokus ligger på att erbjuda logistik och transportlösningar för vindkraftsbranschen, och har specialiserat sig på att hitta smidiga sätt att transportera gods relaterat till förnyelsebar energi.

Läs mer på www.tdlwind.com